Xin chờ...
Thông báo V/v hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri AB 752300 01/11/2016 | 02:04 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND thị xã Từ Sơn về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lưu Quang Bản và bà Trần Thị The địa chỉ thửa đất: Khu phố Đa hội phường Châu Khê thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
              Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo cho ông Lưu Quang Bản và bà Trần Thị The địa chỉ : Khu phố Đa Hội phường Châu Khê thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh , Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, các đơn vị hành nghề công chứng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Từ Sơn cấp (nay là UBND thị xã Từ Sơn) ngày 25/08/2006 cho ông Lưu Quang Bản và bà Trần Thị The, số seri giấy chứng nhận : AB 752300, thửa đất số 5, tờ bản đồ số 22, diện tích 120m², địa chỉ thửa đất : khu phố Đa Hội phường Châu Khê thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
  Lý do hủy: Ông Lưu Quang Bản và bà Trần Thị The là chủ sử dụng đất bị kê biên thi hành án không giao, nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
  1. Kể từ ngày 18/10/2016, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Đề nghị UBND phường Châu Khê thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết.
  Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo để ông Lưu Quang Bản và bà Trần Thị The, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, các đơn vị hành nghề công chứng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiên.
  Chi tiết file đính kèm : /Uploads/files/082654_100-TB-CNVPDK.PDF Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thị xã Từ Sơn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng