Xin chờ...
Bắc Ninh: Ra mắt Văn phòng Đăng ký Đất đai 11/01/2016 | 11:09 GMT+7
 • Ngày 13-1-2015, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập VPĐKĐĐ tỉnh trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc các huyện, thị xã, thành phố kể từ ngày 1-2-2015

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo VPĐKĐĐ tỉnh

  Theo đó, VPĐKĐĐ tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng, nhiệm vụ: thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện các thủ tục về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện các dịch vụ về đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất… Về cơ cấu tổ chức: Chi nhánh VPĐKĐĐ ở các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị hoạch toán phụ thuộc VPĐKĐĐ tỉnh, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của VPĐKĐĐ tỉnh; chi nhánh thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của VPĐKĐĐ trong phạm vi địa bàn được giao quản lý…

  Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh chúc mừng sự ra mắt của VPĐKĐĐ tỉnh; đồng thời khẳng định việc thành lập VPĐKĐĐ tỉnh là hiện thức hóa chủ trương cải cách hành chính theo Luật Đất đai năm 2014. Để VPĐKĐĐ tỉnh hoạt động hiệu quả, nền nếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chi nhánh VPĐKĐĐ ở các địa phương, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục giải quyết nhanh chóng, thuận tiện những vướng mắc của nhân dân trong lĩnh vực đất đai; đội ngũ cán bộ VPĐKĐĐ tỉnh và các chi nhánh cần đoàn kết, thống nhất cùng nhau học tập, trau dồi trình độ chuyên môn và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân, từ đó, góp phần vào sự phát triển ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh.

   Đức Anh

  Đức Anh
Gửi ý kiến