Xin chờ...
Bản tin V/v kết quả kiểm tra tại các Chi nhánh VPĐK 14/11/2016 | 10:13 GMT+7
 • Thực hiện chương trình công tác năm 2016 và tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các Chi nhánh, từ ngày 18/10/2016 đến ngày 28/10/2016 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận và thu lệ phí.
     Kết quả kiểm tra cho thấy các Chi nhánh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nghiêm túc theo chỉ đạo chung của toàn hệ thống; BPMC và các bộ phận chuyên môn đã thể hiện tốt trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo yêu cầu; kết quả có khoảng 95% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm và một số hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đã giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định.
  Công tác cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính đã có nhiều chuyển biến; công tác quét lưu trữ hồ sơ dần đi vào nề nếp; công tác quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận có hệ thống và công tác thu phí và lệ phí đầy đủ, rõ ràng.
  Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì cũng còn một số tồn tại như: Hồ sơ chậm giải quyết vẫn còn nhiều, việc hướng dẫn của cán bộ tại BPMC chưa tận tình dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều, phát sinh đơn thư, thắc mắc, kiến nghị; việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai tại các Chi nhánh còn hạn chế, chưa đồng bộ các loại tài liệu; công tác quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận chưa chặt chẽ. Công tác thu phí và lệ phí còn một số nội dung chưa phù hợp với quy đinh….
  Qua kết quả kiểm tra, Giám đốc Văn phòng yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh, các Phòng chuyên môn tiếp tục phát huy những việc đã làm tốt; đối với những nội dung công việc còn hạn chế, tồn tại phải nghiêm túc khẩn trương khắc phục xử lý đồng thời kiểm điểm, xem xét phân công cán bộ cho phù hợp với năng lực và tình hình thực tiễn tại Chi nhánh nhằm khắc phục những tồn tại theo Kết luận kiểm tra ngay trong tháng 11/2016 và báo cáo kết quả thực hiện về Giám đốc Văn phòng trước ngày 12/12/2016.
   
   
    Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng