Xin chờ...
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành của Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh 28/03/2016 | 07:43 GMT+7
 • Ngày 29 tháng 1 năm 2016, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

  Chi tiết toàn văn của Quyết định:

  - Bản word

  - Các tài liệu quét: file 1, file 2, file 3,file 4, file 5, file 6, file 7, file 8

  - Tra cứu thủ tục hành chính: tại đây

  admin
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng