Xin chờ...
Quy định về đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 06/10/2017 | 11:49 GMT+7
 • Nghị định gồm 5 chương, 70 điều quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tìm hiểu, áp dụng. Về nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Nghị định đã cụ thể hóa các quy định của Luật Đất đai 2013 với một số điểm cơ bản sau:

  1. Đối với các quy định về đăng ký: Việc đăng ký được quy định cụ thể theo hình thức phải đăng ký và đăng ký theo yêu cầu, cụ thể:

  + Trường hợp phải đăng ký gồm: Thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  + Trường hợp đăng ký theo yêu cầu: Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

  2. Về phương thức nộp hồ sơ (Điều 13): Có 4 phương thức nộp hồ sơ (gồm: Qua hệ thống đăng ký trực tuyến; nộp trực tiếp; qua đường bưu điện; qua thư điện tử trong trường hợp người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm).

  3. Về trình tự, thủ tục đăng ký: Đảm bảo tính kế thừa, cụ thể, minh bạch. Đối với thủ tục đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, để có căn cứ chứng minh các loại tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai này đang và sẽ hình thành trên thực tế, Nghị định đã bổ sung quy định về hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau: Quyết định giao đất, cho thuê đất; bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng công trình của dự án; hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở... Đối với thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận (Điều 41) Nghị định đã bổ sung quy định về hồ sơ đăng ký thế chấp theo đó, người yêu cầu đăng ký nộp đồng thời hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai. Đây là điểm mới trong quy trình đăng ký nhằm cải cách thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người yêu cầu đăng ký.

  4. Về thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm: Là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký; Việc đăng ký thay đổi các nội dung đã đăng ký không làm thay đổi hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm trừ trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và trường hợp bổ sung tài sản đảm bảo mà các bên không ký kết hợp đồng bảo đảm mới.

  5. Về cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm: Ngoài việc quy định cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, Điều 64 Nghị định đã quy định cơ chế chủ động công khai thông tin đã đăng ký của Văn phòng đăng ký đất đai như sau: Chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thông tin được công bố gồm: Tên dự án, địa chỉ của dự án, bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm, tài sản bảo đảm, thời điểm đăng ký. Đây là quy định mới nhằm minh bạch hóa tình hình tài chính của các dự án đầu tư xây dựng nói chung, đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng nhà ở nói riêng, giúp cho người có nhu cầu mua nhà có thêm thông tin về Dự án trước khi đưa ra quyết định mua nhà, qua đó, phần nào giảm thiểu rủi ro cho người mua nhà. 

  Nghị định 102/2017/NĐ-CP với những quy định mang tính cải cách trong thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm sẽ góp phần tạo điều kiện cho việc đăng ký được tiến hành chính xác, nhanh chóng, thuận tiện, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội, thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận vốn nhanh, thuận lợi góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.


    Nguyễn Thị Huệ
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng