Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 16, tờ bản đồ 63, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài,tỉnh Bắc Ninh 17/05/2019 | 10:49 GMT+7
 •            Thực hiện Quyết định số 240/QĐ-STNMT, ngày 09/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Trương Văn Bốn tại thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo cho Hộ ông Trương Văn Bốn tại thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
            1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Trương Văn Bốn, thửa đất số 16, tờ bản đồ 63, diện tích 176.3m2, mục đích sử dụng: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài, địa chỉ thửa đất: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, số vào sổ cấp GCN 00470, cấp ngày 15/3/2001 theo Quyết định số 207/QĐ-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh.
            Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất; Bà Nguyễn Thị Tân(vợ của ông Trương Văn Bốn) đã chết năm 2008, ông Trương Văn Bốn (là chồng) người nhận thừa kế theo văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế lập ngày 27/3/2019 tại Văn phòng Công chứng Minh Phương đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
              2. Kể từ ngày 9/5/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định.
              3. Đề nghị UBND Thị Trấn Thứa thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo để Hộ ông Trương Văn Bốn, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/165430_Thong_bao_huy_GCN_ong_Truong_Van_Bon_-_TT_Thua.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Lương Tài
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất