Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp của hộ ông Nguyễn Văn Nhã, khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 26/01/2019 | 02:09 GMT+7
 •            Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-STNMT ngày 04/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận của hộ ông Nguyễn  Văn Nhã, địa chỉ thửa đất: khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh thông báo cho Hộ ông Nguyễn Văn Nhã, địa chỉ thửa đất: khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
              1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00223QSDĐ/1254/QĐ-UB do UBND thị xã Bắc Ninh cấp theo quyết định số 1254/QĐ-UB năm 1998.
             Lý do hủy: Do mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hộ ông Nguyễn Văn Nhã đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
              2. Kể từ ngày 04/1/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
              3. Đề nghị UBND phường Vũ Ninh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh thông báo để Hộ ông Nguyễn Văn Nhã và các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan biết để thực hiện./.
   
  chi tiết file đính kèm: /Uploads/files/153748_thong_bao__huy_GCN_ong_nha_vu_ninh.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai Thành Phố Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất