Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 01, tờ bản đồ số Hữu Bằng,Thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 20/02/2019 | 09:55 GMT+7
  • Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-STNMT, ngày 31/01/2019 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Ngứ và cấp lại GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Việt; ông Nguyễn Văn Mạnh (là con trai) người nhận thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.Nay Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Quế Võ thông báo:
    1. Kể từ ngày 31/01/2019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Ngứ thửa đất số 01, tờ bản đồ số Hữu Bằng, diện tích 757,0m2 , mục đích sử dụng:T, thời hạn sử dụng đất: lâu dài tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ( nay theo bản đồ địa chính chỉnh lý thành lập năm 2018 là thửa đất số 707, tờ bản đồ số 23, diện tích 390m2 cho ông Nguyễn Văn Việt; thửa đất số 708, tờ bản đồ số 23, diện tích 372m2 cho ông Nguyễn Văn Mạnh;) số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00301 do UBND huyện Quế Võ cấp theo quyết định số 1799/QĐ-UB ngày 30/09/2004.Đến nay không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
    2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Nguyễn Văn Ngứ nêu trên thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ: Khu 4, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.Điện thoại số 0222.3635.286
    Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo
    /Uploads/files/091746_cong_van_huy_giay_so_46.pdf chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất