Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 24 và 25, tờ bản đồ 26, thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 14/02/2019 | 10:54 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số: 62/QĐ-STNMT ngày 25/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Lưu Văn Huy, bà Vũ Thị Huây tại thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
   Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Bình thông báo cho hộ ông Lưu Văn Huy, bà Vũ Thị Huây, địa chỉ thường trú: Thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các cá nhân, tổ chức, đơn vị hành nghề công chứng, các ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. - Hủy 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hộ ông Lưu Văn Huy, bà Vũ Thị Huây thửa đất số 45, tờ bản đồ số: 07, diện tích 240 m2 và thửa đất số 46, tờ bản đồ số: 07, diện tích 405m2 (Theo bản đồ địa chính thành lập năm 2003, chỉnh lý năm 2018 được thể hiện lần lượt là thửa đất số 25, tờ bản đồ số 26, diện tích 247,0 m2 và thửa đất số 24, tờ bản đồ số 26, diện tích 422,0 m2), mục đích sử dụng: T, thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh (Nay là Thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh); Số vào sổ cấp GCN 01055 do UBND huyện Gia Lương cấp theo Quyết định số 411/QĐ – UB ngày 21/12/1998.
       Lý do hủy: Do mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hộ ông Lưu Văn Huy, bà Vũ Thị Huây đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
  2. Kể từ ngày 25/01/2019 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  3. Đề nghị UBND xã Bình Dương thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
  Vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Bình thông báo để cho hộ ông Lưu Văn Huy, bà Vũ Thị Huây, địa chỉ thường trú: Thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/090348_18-_TB-CNVP_GB.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Gia Bình
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất