Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 66, tờ bản đồ 2,Thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 01/02/2019 | 10:36 GMT+7
 •            Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 25/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận của Hộ ông Nguyễn Văn Trình, bà Nguyễn Thị Xã, địa chỉ thửa đất: thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh thông báo cho Hộ ông Nguyễn Văn Trình, địa chỉ thửa đất: thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
              1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Khánh Trình, thửa đất số 66, tờ bản đố số 2, diện tích 282 m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở; địa chỉ: thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, do UBND huyện Yên Phong cấp giấy chứng nhận theo quyết định số 636/QĐ-UB ngày 21/11/2001.  
             Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cháy; Hộ ông Nguyễn Khánh Trình nay được xác định lại là hộ ông Nguyễn Văn Trình đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
              2. Kể từ ngày 25/01/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
              3. Đề nghị UBND xã Hòa Long thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh thông báo để Hộ ông Nguyễn Văn Trình và các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan biết để thực hiện./.
  Chi tiết file đính kèm:/Uploads/files/153305_thong_bao_mat_GCN_cua_ho_ong_Nguyen_Khanh_Trinh_xa_Hoa_Long.pdf
    Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai Thành Phố Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất