Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 76, tờ bản đồ 21,Làng Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12/02/2019 | 03:04 GMT+7
 • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-STNMT ngày 25/01/2019 của giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Lê Văn Lâm và bà Phạm Thị Vui tại thôn Làng Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Du trân trọng thông báo:
  1. Kể từ ngày 25/01/2019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Lê Văn Lâm và bà Phạm Thị Vui có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02422 do UBND huyện Tiên Du cấp ngày 22/4/2005 cho thửa đất số 122, tờ bản đồ số 1, diện tích 658,0m2 (nay theo đo đạc bản đồ địa chính năm 2012 là thửa đất số 76, tờ bản đồ số 21, diện tích 653,1m2 ) tại Thôn làng Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
  2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trân trọng thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Du theo địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Du, số điện thoại: 02413.711.086 hoặc 02413.711.088.

   /Uploads/files/084919_Thong_bao_so_08_ve_viec_huy_GCN_nha_ong_Le_Van_Lam.pdf
  Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Tiên Du
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất