Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 92, tờ bản đồ 14,Thôn Yên Việt, xã Đông Cứu,huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 12/02/2019 | 11:17 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số:61/QĐ-STNMT ngày 25/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Đình Xum và bà Nguyễn Thị Sang; địa chỉ thửa đất tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Bình thông báo cho ông Nguyễn Đình Xum, địa chỉ thường trú: thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các ngân hang, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. - Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đình Xum, thửa đất số 92, tờ bản đố số 14, diện tích 77m2 tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 22/06/2017, số phát hành GCN: CK 028099, số vào sổ cấp GCN: CS 02981.
   - Lý do hủy: Do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ông Nguyễn Đình Xum đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
  2. Kể từ ngày 25/01/2019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  3. Đề nghị UBND xã Đông Cứu thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
  Vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Bình thông báo để cho ông Nguyễn Đình Xum và bà Nguyễn Thị Sang, địa chỉ thường trú Thôn Yên Việt – xã Đông Cứu - huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/151101_Thong_bao_16.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Gia Bình
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất