Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Bá Bạch tại Thôn Giữa, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 03/01/2017 | 03:33 GMT+7
 • Thực hiện quyết định số 624/QĐ-STNMT ngày 15/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp Hộ ông Nguyễn Bá Bạch tại Thôn Giữa, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
  Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành thông báo:
  1. Kể từ ngày 15/12/2016, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Bá Bạch do công nhận quyền sử dụng đất, số phát hành không có hồ sơ lưu trữ, số vào sổ cấp GCN: 00007/QĐ206/QĐ-UB, ngày 23/12/1998 của UBND huyện Thuận Thành; thửa đất số 60, tờ bản đồ số 5, diện tích 238.6 m2; tại xã An Bình, huyện Thuận Thành không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được Giấy chứng nhận đã hủy nêu trên thông báo cho Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành tại địa chỉ: Ngã Tư Đông Côi, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 02413.775.338 hoặc 02413.775.336.
   Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành trân trọng thông báo
  3.Chi tiết file đính kèm:/Uploads/files/143827_34-TB-CNVP.pdf Văn Phòng Đăng Ký Đất Huyện Thuận Thành
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng