Xin chờ...
Tăng cường và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai 22/08/2016 | 10:21 GMT+7
 • - Chiều 18/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016.
   
  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu kết luận buổi làm việc.
   
  Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.
   
  Trong 8 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trên cơ sở bám sát các Chỉ thị, chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa thủ tục hành chính đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, tiến hành liên thông giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các cơ quan để rút ngắn thời gian, đơn giản hóa hồ sơ; niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tập huấn nâng cao kỹ năng, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, gắn trách nhiệm cho người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm… qua đó, góp phần duy trì và nâng cao chỉ số PAPI, PCI của tỉnh.
   
  Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường, Sở ​kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 62 dự án với diện tích hơn 123ha; hoàn thành dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020. Trình UBND tỉnh tiến hành cấp 1.343 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 5.137 giấy chứng nhận cho các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở.
   
  Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chú trọng thực hiện, Sở thường xuyên đôn đốc kiểm tra, xác minh, tiến hành xử lý đối với những vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là tại KCN Phong Khê, cụm công nghiệp Phú Lâm, cụm công nghiệp Khắc Niệm, xử lý chất thải rắn y tế tại làng nghề xã Văn Môn. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; thanh tra, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai... được thực hiện hiệu quả.
   
  Trong những tháng cuối năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung hoàn chỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Ninh; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung tại các huyện và các dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại các KCN, CCN, khu dân cư và làng nghề; tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý môi trường tại xã Văn Môn và việc quản lý, giám sát thu gom, vận chuyển rác thải…
   
  Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị tỉnh cho phép các địa phương có dự án giao đất dân cư dịch vụ được tiếp tục thực hiện các dự án dở dang đến hết ngày 31/12/2017; đồng thời thống nhất áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng đơn giá được UBND tỉnh quy định; bổ sung biên chế theo Đề án vị trí việc làm, tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động hiệu quả; cải tạo trụ sở làm việc và mở rộng kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh...
   
  Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh cơ bản nhất trí với những kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí cũng lưu ý, vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường làng nghề Phong Khê, Khắc Niệm, Văn Môn đang là vấn đề cấp bách hiện nay, vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường cần quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý môi trường trên quan điểm “doanh nghiệp nào gây ô nhiễm môi trường phải tự bỏ tiền ra xử lý”, đặc biệt, kiên quyết đình chỉ, thu hồi những dự án không đảm bảo về môi trường.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần đi đầu trong công tác cải cách hành chính, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ nhất là tại bộ phận đăng ký đất đai. Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, cát sỏi lòng sông, hạn chế tới mức thấp nhất việc khai thác nước ngầm gây ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên nước.
   
  Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai còn chưa chặt chẽ, tình trạng lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn diễn ra tại một số địa phương; công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm…
   
  Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, vì vậy, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý chặt chẽ của cơ quan Nhà nước cùng sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng, chung tay của nhân dân trong toàn tỉnh.
   
  Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, đặc biệt là của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện vào phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch của ngành phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch vùng thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó, góp phần cải thiện chỉ số PAPI, PCI của tỉnh.
   
  Cùng với đó, tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, cát, sỏi, nước ngầm, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố, nhất là tập trung hoàn thành việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Lương Tài, Gia Bình, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai. Nâng cao tính chủ động trong việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực, thẩm quyền quản lý.
   
  Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổng rà soát, kiểm tra tất cả các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về môi trường, tham mưu biện pháp xử lý nghiêm tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Thường xuyên đôn đốc các huyện đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng khu xử lý rác thải tập trung và các dự án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân và làng nghề. Tăng cường mạng lưới trạm quan tắc, điều tra tài nguyên nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá số lượng, chất lượng và dự báo diễn biến tài nguyên nước.
   
  Về các kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ nghiên cứu, xem xét, thực hiện theo lộ trình, kế hoạch.
    Nguồn tin: stnmt.bacninh.gov.vn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng