Xin chờ...
Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh 13/01/2016 | 01:48 GMT+7
 • Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Theo đó, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh (Trung tâm) được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 03 Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bắc Ninh và UBND thị xã Từ Sơn.

   
  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định. Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đồng thời tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
   
  Về nhiệm vụ và quyền hạn, Trung tâm có nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, đồng thời lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND tỉnh giao. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
   
  Bên cạnh đó, quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu. Thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước…
   

  Nguồn: Trích Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Gửi ý kiến
Các bài đã đăng