Xin chờ...
Thông báo V/v hủy GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa đất số 19 tờ bản đồ số 20 tại thôn Bùi, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 01/02/2019 | 10:07 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-STNMT, ngày 25/01/2019 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Phạm Hữu Tập và bà Phạm Thị Viện tại Thôn Bùi, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài.
              Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo cho hộ ông Phạm Hữu Tập và bà Phạm Thị Viện, tại Thôn Bùi, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, các đơn vị hành nghề công chứng, các ngân hang, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Hữu Tập và bà Phạm Thị Viện, thửa đất số 19, tờ bản đồ số 20, diện tích 379.6m2, mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài, địa chỉ thửa đất : Thôn Bùi, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; cấp ngày 15/03/2001 theo Quyết định số 207/QĐ-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh.
  Ly do hủy: Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất; hộ ông Phạm Hữu Tập và bà Phạm Thị Viện đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản kahcs gắn liền với đất theo quy định.
  1. Kể từ ngày 25/01/2019,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Đề nghị UBND Thị Trấn Thửa thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết.
  Chi Nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo để hộ ông Phạm Hữu Tập và bà Phạm Thị Viện, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hang, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan biết để thực hiện.
  chi tiết file đính kèm: /Uploads/files/150745_TB_huy_GCN_ong_Tap.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Lương Tài
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất