Xin chờ...
Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa đất số 701 tờ bản đồ 23 thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, 31/01/2019 | 08:39 GMT+7
  • Thực hiện quyết định số 43/QĐ-STNMT, ngày 17/01/2019 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Viễn và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Viễn, bà Nguyễn Thị Thừa tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nay Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Quế Võ thông báo:
    1. Kể từ ngày 17/01/2019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Viễn thửa đất số 01, tờ bản đồ thôn Hữu Bằng, diện tích 403,0m2; mục đích sử dụng : T, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài tại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (nay theo bản đồ địa chính thành lập năm 2003 là thửa đất số 701, tờ bản đồ 23, diện tích 408m2); số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00449 do UBND huyện Quế Võ cấp theo quyết định số 1799/QĐ-UB ngày 30/09/2004. Đến nay không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
            2.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Hộ Nguyễn Văn Viễn nêu trên thông báo cho Chi Nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại số 0222.3635.286
    chi tiết file đính kèm: /Uploads/files/101158_27-TB-VPDK(1).pdf chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất