Xin chờ...
Tiên Du nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 22/08/2016 | 07:44 GMT+7
 • Theo anh Mai Tiến Bội, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Tiên Du: Do mới thành lập theo mô hình Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, lực lượng cán bộ, viên chức của các chi nhánh nói chung và huyện Tiên Du nói riêng còn mỏng (8 cán bộ) và phải đảm nhiệm nhiều vị trí cho nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, nhất là việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, giải thích những vướng mắc, kiến nghị của người dân. Ngoài ra, căn cứ hiện trạng nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (GCN) của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ đối chiếu với quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 thì cơ bản bảo đảm việc giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định.
  Khu dân cư thị trấn Lim
  Khu dân cư thị trấn Lim

  Tuy nhiên, đối với trường hợp tách thửa đất, vì lực lượng cán bộ chi nhánh còn thiếu, khối lượng công việc lớn, hệ thống máy móc phục phụ cho công tác đo đạc, tách thửa đất chưa được trang bị đầy đủ và thời gian kiểm tra hiện trạng, đo đạc tách thửa đất lại được tính trong tổng thời gian giải quyết hồ sơ cho nên xảy ra một số trường hợp kéo dài hơn quy định. Khắc phục những khó khăn trên, đến hết tháng 6-2016 đơn vị đã thực hiện đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai cho 643 trường hợp; chứng nhận 796 trường hợp giao dịch bảo đảm và thay đổi nội dung về quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Qua đó, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, quyền lợi của nhân dân khi liên hệ công việc tại chi nhánh Tiên Du.

  Trong thời gian tới, Văn phòng ĐKĐĐ Tiên Du tập trung đôn đốc các xã, thị trấn lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu; thông báo cho người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (theo hướng dẫn liên ngành số 04) để nhận bàn giao GCN... Để công tác cấp GCN lần đầu và các hoạt động chuyên ngành khác hiệu quả hơn, đơn vị kiến nghị UBND huyện Tiên Du chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp GCN để lập hồ sơ, thẩm định và cấp GCN, bảo đảm quyền và lợi ích nhân dân; chủ đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất cần thực hiện đo đạc, cập nhật bản đồ địa chính để đơn vị có căn cứ cấp GCN cho người sử dụng đất và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

  Đối với Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh và các cấp ngành chức năng, chi nhánh đề xuất việc bổ sung cán bộ chuyên môn để có đủ lực lượng thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh việc một người kiêm nhiệm nhiều công việc dẫn đến áp lực và sai sót trong chuyên môn. Triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại tại các huyện, thị xã, thành phố để người dân có điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ. Quan tâm đến việc đào tạo chuyên môn; tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trên thực tế mà các quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đề cập hoặc chưa cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên ngành về trắc địa bản đồ của các chi nhánh; bổ sung máy, trang thiết bị phục vụ cho công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ để đáp ứng yêu cầu công việc tốt hơn.

  Hoàng An - Nguồn: baobacninh.com.vn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng