Xin chờ...
UBND tỉnh: Bàn giải pháp quản lý, sử dụng đất tại Nông trường Tam Thiên Mẫu 26/04/2016 | 09:31 GMT+7
 •  

  Nông trường Tam Thiên Mẫu nay là chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội được tỉnh giao 318 ha đất tại xã Trạm Lộ, Nghĩa Đạo (Thuận Thành), Quảng Phú (Lương Tài) từ năm 1962. Năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường lập đoàn thanh tra và ban hành kết luận về việc quản lý, sử dụng đất đai của Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu. Theo đó, đơn vị phải tiến hành làm  thủ tục thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai; xem xét hoàn chỉnh các thủ tục chuyển mục đích đất ở cho cán bộ, công nhân viên; đề nghị UBND huyện Thuận Thành kiểm điểm trách nhiệm trong việc chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở cho cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp.

  Kết quả thực hiện sau thanh tra: Tháng 10-2012 huyện Thuận Thành thu hồi 132 GCNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân ở Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu; tháng 6-2013, huyện Thuận Thành đề nghị cho thu hồi diện tích đất ở trong khu dân cư hiện nay đang sử dụng của Xí nghiệp; tháng 6-2014, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập hồ sơ thuê đất…  Tháng 6-2015 Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai của Xí nghiệp; tháng 1-2016, UBND tỉnh có văn bản số 152 về việc xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội; tháng 4-2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quyết định chấm dứt hoạt động 2 dự án của  Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu và thu hồi 2 Giấy chứng nhận đầu tư…

  Báo cáo của ngành Thanh tra, Công an tỉnh đã chỉ ra những dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai, làm thất thoát tiền thuê đất tại Nông trường Tam Thiên Mẫu.

   Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định, tình hình vi phạm  trong quản lý, sử dụng đất tại Nông trường Tam Thiên khá phức tạp. Để giải quyết thỏa đáng cần tiến hành từng bước, trước hết yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường ra quyết định thu hồi diện tích đất ở  tại Nông trường để giao cho huyện Thuận Thành quản lý, sử dụng theo quy hoạch và tiến hành cấp GCNQSDĐ cho người dân theo thời gian quy định của pháp luật. Đối với hơn 300 ha đất nông nghiệp, ngành chức năng tiếp tục rà soát và căn cứ vào nhu cầu của Xí nghiệp để có hướng xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-5.

  Theo báo Bắc Ninh

  Theo báo Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng